System do zdalnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (e-WZA) – to narzędzie wspomagające obsługę walnych zgromadzeń z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, umożliwia pełne uczestnictwo w obradach bez konieczności fizycznej obecności na sali obrad. Na usługę składa się szereg narzędzi, w tym: zintegrowany system do głosowania stacjonarnego i zdalnego oraz nagłośnienie i transmisja video on-line oraz dwustronna komunikacja z salą obrad w czasie rzeczywistym.

Jesteśmy dynamicznym zespołem z bogatym doświadczeniem i kwalifikacjami, które zdobyliśmy przez wiele lat pracy na rynku kapitałowym.

Głosowanie zdalne przez Internet jest sposobem nie tylko prostym, ale i wygodnym. Intuicyjna obsługa przy użyciu urządzeń elektronicznych takich jak laptopy, tablety, smartfony, czy piloty do głosowania sprawia, iż głosowanie nigdy nie było prostsze. Jest wydajną formą w związku ze znacznie krótszym czasie zajmującym obliczanie wyniku wyborów.

Nasza usługa może obejmować również tłumaczenia symultaniczne na języki obce lub inne czynności, w zależności od sytuacji i wymagań klienta. System zapewnia realizację wszystkich praw akcjonariusza wynikających z przepisów ksh.

System do zdalnego głosowania przez internet, który zapewnia przeprowadzanie jawnych i tajnych głosowań, możliwość bieżącego monitorowania obecności, prezentacji wyników i wydruku protokołów, a po odpowiednim przeszkoleniu, pozwala na samodzielne przygotowanie i realizację głosowań bez konieczności udziału osób trzecich.

Rozwiązanie znakomicie odnajduje się także w sytuacji organizacji obiegowych posiedzeń Rad Nadzorczych pozwalając na oddanie głosu on-line uprawnionym osobom przez określony czas np. 24h.

Głosowanie zdalne przez Internet niesie za sobą dużo korzyści takich jak:

  • Zgodność z przepisami RODO
  • Możliwość wykorzystania mobilnych urządzeń do głosowania.
  • Automatyczny system. Przyciski do głosowania pojawiają się automatycznie w odpowiednim momencie.
  • Natychmiastowe, graficzne przedstawianie wyników głosowania. Dostępne na: pulpicie Przewodniczącego, osoby głosującej, TV lub na urządzeniu wyświetlającym obraz np. Rzutnik.
  • Możliwość wyboru rodzaju głosowania: jawne, niejawne, imienne, nieimienne.
  • Sprawne planowania i prowadzenia wraz z załącznikami oraz głosowaniem.

Nasze systemy pozwalają na proste planowanie głosowań, a także na szybkie dodawanie nowych głosowań.