Od roku 1999 wspomagamy spółki kapitałowe w zakresie kompleksowej obsługi walnych zgromadzeń. W ciągu tego okresu zrealizowaliśmy ponad 1200 zgromadzeń różnego kalibru, zdobyliśmy unikalne doświadczenie i staliśmy się ekspertami w zakresie walnych zgromadzeń. Realizujemy zarówno duże, kilkusetosobowe zgromadzenia akcjonariuszy/udziałowców przedsiębiorstw różnych branż – w tym spółek publicznych, w języku polskim lub z tłumaczeniem, jak rownież i małe zgromadzenia prowadzone w kameralnym, kilku lub kilkunastoosobowym gronie.

Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz najnowocześniejszy, całkowicie bezprzewodowy, profesjonalny i wygodny elektroniczny system do obsługi głosowań na walnym zgromadzeniu. Jego zalety oraz jakość usprawnień jakie wprowadza on w obrady tego ważnego w życiu spółki wydarzenia doceniają nie tylko zarządy, ale przede wszystkim akcjonariusze wielu spółek polskich i zagranicznych. Nasze systemy są intuicyjne w obsłudze i gwarantują sprawne przeprowadzenie głosowań wszystkich typów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą praktyką.
Posiadamy 100-procentową skuteczność zrealizowanych zgromadzeń i jako jedyni zaproponowaliśmy dobre rozwiązania oraz wzięliśmy udział w przeprowadzeniu rzeczywistych walnych zgromadzeń z użyciem elektronicznych środków komunikacji, rekomendowanych dla spółek publicznych w zbiorze zasad ładu korporacyjnego pt.: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszwie S.A. Chętnie podzielimy się Państwem naszym doświadczeniem.
W ramach prowadzonej działalności oferujemy wszystko, co jest niezbędne dla prawidłowego i szybkiego przebiegu głosowań na WZA i ich ciekawej wizualizacji. Przywiązujemy wielką wagę i staramy się by nasze usługi były skutecznym wsparciem dla strategii dobrych relacji inwestorskich i wypełniania zasad ładu korporacyjnego. Oprócz standardowej obsługi walnego zgromadzenia zapewniamy również:

  • prowadzenie obrad,
  • nagłośnienie estradowe lub konferencyjne (multifony),
  • tłumaczenie (jedno i dwustronne, symultaniczne)
  • rejestracja przebiegu obrad (audio, video),
  • transmisja obrad w internecie on-line,
  • realizacja obrad walnego zgromadzenia przy udziale akcjonariuszy w sposób zdalny (via Internet, w czasie rzeczywistym), e-WZA.

Służymy także radą i doświadczeniem w merytorycznym przygotowaniu walnego zgromadzenia. Jeżeli podobnie jak my uważają Państwo, że walne zgromadzenie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w każdym roku funkcjonowania spółki, a bezstronność, przejrzystość, gwarancja poprawności wyników i sprawność prowadzenia obrad są dla akcjonariusza/udziałowca wartościami podstawowymi – prosimy o skontaktowanie się z nami.