Od roku 1999 wspomagamy spółki kapitałowe w zakresie kompleksowej obsługi walnych zgromadzeń. W ciągu tego okresu zrealizowaliśmy ponad 1500 zgromadzeń różnego kalibru, zdobyliśmy unikalne doświadczenie i staliśmy się ekspertami w zakresie walnych zgromadzeń. Realizujemy zarówno duże, kilkusetosobowe zgromadzenia akcjonariuszy/udziałowców przedsiębiorstw różnych branż – w tym spółek publicznych, w języku polskim lub z tłumaczeniem, jak również i małe zgromadzenia prowadzone w kameralnym, kilku lub kilkunastoosobowym gronie.

Do Państwa dyspozycji oddajemy nasz najnowocześniejszy, całkowicie bezprzewodowy, profesjonalny i wygodny elektroniczny system do obsługi głosowań na walnym zgromadzeniu. Jego zalety oraz jakość usprawnień jakie wprowadza on w obrady tego ważnego w życiu spółki wydarzenia doceniają nie tylko zarządy, ale przede wszystkim akcjonariusze wielu spółek polskich i zagranicznych. Nasze systemy są intuicyjne w obsłudze i gwarantują sprawne przeprowadzenie głosowań wszystkich typów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą praktyką.
Posiadamy 100-procentową skuteczność zrealizowanych zgromadzeń i jako jedyni zaproponowaliśmy dobre rozwiązania oraz wzięliśmy udział w przeprowadzeniu rzeczywistych walnych zgromadzeń z użyciem elektronicznych środków komunikacji, rekomendowanych dla spółek publicznych w zbiorze zasad ładu korporacyjnego pt.: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Chętnie podzielimy się Państwem naszym doświadczeniem.
W ramach prowadzonej działalności oferujemy wszystko, co jest niezbędne dla prawidłowego i szybkiego przebiegu głosowań na WZA i ich ciekawej wizualizacji. Przywiązujemy wielką wagę i staramy się by nasze usługi były skutecznym wsparciem dla strategii dobrych relacji inwestorskich i wypełniania zasad ładu korporacyjnego. Oprócz standardowej obsługi walnego zgromadzenia zapewniamy również:

  • prowadzenie obrad,
  • nagłośnienie estradowe lub konferencyjne (multifony),
  • tłumaczenie (jedno i dwustronne, symultaniczne)
  • rejestracja przebiegu obrad (audio, video),
  • transmisja obrad w internecie on-line,
  • realizacja obrad walnego zgromadzenia przy udziale akcjonariuszy w sposób zdalny (via Internet, w czasie rzeczywistym), e-WZA.

Służymy także radą i doświadczeniem w merytorycznym przygotowaniu walnego zgromadzenia. Jeżeli podobnie jak my uważają Państwo, że walne zgromadzenie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w każdym roku funkcjonowania spółki, a bezstronność, przejrzystość, gwarancja poprawności wyników i sprawność prowadzenia obrad są dla akcjonariusza/udziałowca wartościami podstawowymi – prosimy o skontaktowanie się z nami.

Galeria

obsługa walnych zgromadzeń

obsługa walnych zgromadzeń

 walne zgromadzenie przez internet

walne zgromadzenie przez internet

 walne zgromadzenie

walne zgromadzenie

głosowania internetowe

głosowania internetowe

walne zgromadzenie

walne zgromadzenie

elektroniczne glosowanie

elektroniczne glosowanie

zdalne głosowanie

zdalne głosowanie

zgromadzenia

zgromadzenia

obrady w internecie on-line

obrady w internecie on-line

prowadzenie obrad

prowadzenie obrad

głosowanie

głosowanie